logo wilfast

Förvärv av logistikfastighet i Halmstad!

Wilfast Förvaltning AB och Ness, Risan & Partners AS har tillsammans med ett investeringskonsortium genomfört ett förvärv av en logistikfastighet i Halmstad. Fastigheten tillträddes den 23 december 2013 och Wilfast deltar som investerare i projektet. Den moderna fastigheten uppfördes under 2013. Ett mycket långsiktigt hyresavtal har upprättats med TATA Steel i anslutning till förvärvet. Den totala lokalytan uppgår till ca 15 000 kvm.

Läs mer

Wilfast Förvaltning AB aktiva på fastighetsmarknaden!

Wilfast Förvaltning AB och Ness Risan och Partners AS har i månadsskiftet oktober/november genomfört 2 stora fastighetstransaktioner.Till Klövern har avyttrats 4 logistikfastigheter belägna i Kalmar, Halmstad, Örebro och Västerås. Köpeskillingen uppgick till ca 270 Mkr.

Samtidigt har Ellos fastighet i Borås förvärvats för drygt 550 Mkr, lokalytan uppgår till ca 95 000 m2. Ett mycket långsiktigt hyresavtal har upprättats med Ellos i anslutning till förvärvet. Investerarna är dels NRPs fastighetsfond, NRP Eiendom, samt norska investerare. Wilfast deltar också som investerare i Ellos fastigheten.

Läs mer

Ny fasad hos Goodbrand Scandinavia AB

Goodbrand Scandinavia AB i Höganäs har genomfört en ombyggnad av fasaden samt byggt om sitt kontor.

Hyresgästen har själv ombesörjt anpassningen och fastighetsägaren har bekostat en del av denna.

Läs mer

Vimab AB hyr i Stenungsund

Wilfast Förvaltning har påbörjat en anpassning av lokalerna för Vimab AB, som flyttar in i 1160 kvm kontor/verkstad den 1 november.

Läs mer

Invigning av Mosshaga dagliga verksamhet i Nässjö

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ger personer som inte arbetar eller utbildar sig rätt till daglig verksamhet. Dagliga verksamheten ska anpassas till de berörda personernas funktionsnedsättningar. Under 2012/2013 fattade Nässjö kommun ett beslut om att 14 platser där daglig verksamhet för personer med funktionshinder bedrivs skall samordnas till fyra gemensamma enheter. Nässjö kommun valde Wilfasts kontorsfastighet på Industrigatan till en sådan enhet.

Läs mer

blue-line