logo wilfast

Förvärv av fastighet i Mölnlycke

Wilfast och Ness, Risan & Partners AS har tillsammans förvärvat en modern logistikfastighet i Mölnlycke om totalt ca 1 650 kvm för 43,5 miljoner kronor. Fastigheten tillträddes i februari 2015, då den även färdigställdes, och är fullt uthyrd till Arla Foods AB. Fastigheten är placerad i Mölnlycke Företagspark, ett attraktivt läge i Göteborgsområdet med direkt anslutning till Riksväg 40. På tomten finns även ytterligare byggrätter. Med ett långsiktigt hyresavtal, bra kassaflöde och en stark hyresgäst, hoppas Wilfast kunna utveckla fastigheten ytterligare.

Läs mer

Nytt samarbete med Catella och förvärv av fastigheten Sörred 8:4

Torslanda Property Investment har den 3 december tecknat avtal med Doughty Hanson & Co Real Estate om förvärv av fastigheten Sörred 8:4 i Torslanda, Göteborg.

Fastigheten i Torslandaområdet är ett centrum för Volvo Personvagnars forskning och produktutveckling. Volvo Personvagnar är även fastighetens huvudsakliga hyresgäst på ett långt hyresavtal. På fastigheten finns fyra kontorsbyggnader med cirka 50 000 kvadratmeter uthyrbar area och två garagebyggnader med cirka 2 900 garageplatser.

Läs mer

Förvaltningsuppdrag för Pro Value Fastighetsfond, Hisinge Hus

Den 15e december förvärvade Pro Value bolaget Hisinge Hus AB med fastigheten Kvillebäcken 12:2. Fastigheten är belägen längs med Gustaf Dahlénsgatan på Hisingen, Göteborg. Denna kontor-/handelsfastighet är ett utvecklingsprojekt med en stor förädlingspotential. Fastigheten är ca 5 000 kvm och har för närvarande 10 olika företag som bedriver sin verksamhet i fastigheten.

Läs mer

Uthyrning, industriområdet Grimbo

 

Grimbos industriområde sträcker sig från Hildedalsgatan 48 till 188. Här bedriver ca 60 olika företag sin verksamhet. Fastighetsbeståndet är ca 19 000 kvm. Lokalerna är attraktiva med flexibla ytor, bra takhöjder och stora portar för in- och utlastning.

Läs mer

WeLoveOUTLET

Nu har samarbetet mellan kommun, fastighetsägare och hyresgäster på outletområdet i Höganäs äntligen gått av stapeln! Första mötet ägde rum i november 2014. Målsättningen är att med hjälp av samtliga aktörer på outleten stärka området som en attraktiv handelsplats.

Läs mer

Wilfast välkomnar BDO

Revisionsbyrån BDO flyttade  in på Hälsovägen 47 i Stattena Centrum, Helsingborg. BDO tecknar ett 10-årigt hyresavtal i Swedbanks f.d. banklokal om 770 kvm. I samband med tillträdet anpassades lokalerna efter hyresgästens behov.

Läs mer

Holm Trävaror AB ny hyresgäst i Landvetter

Strax innan årsskiftet flyttade Holm Trävaror AB in på Johans Väg i Landvetter. Hyresgästen förhyr 3 200 kvm varav 200 kvm är kontor och 3000 kvm är kallager. I samband med tillträdet anpassades lokalerna efter hyresgästens behov. Bland annat så demonterades den stora entresolen om ca 2 700 kvm.

Läs mer

blue-line