logo wilfast

Fastighetsförsäljningar under 2017

Wilfast och Ness, Risan och Partners har för ett flertal investeringskonsortier genomfört flera stora fastighetstransaktioner under 2017.

Till GLL har avyttrats en logistik portfölj i Finland bestående av 5 fastigheter om sammanlagt ca 135 000 kvm, där finska Posti är hyresgäst med långsiktigt hyresavtal. Fastighetsvärde ca 140 Miljoner Euro.

Två fastigheter om 7 980 kvm i Höganäs har avyttrats till Jefast. Köpeskillingen uppgick till ca 60 Mkr.

Även en indistri- och lagerfastighet i Stenungsund om 8 000 kvm har sålts till Västprojekt AB. Fastigheten erhöll 2001 kommunens byggnadspris.

 

 Posti FinlandStenungsundNas1259 HoganasTjorred68

 

 

   

 

blue-line