logo wilfast

Samarbete med Savills och förvärv av fastigheten Bärgningsbilen 11 i Örebro

Savills Investment Management har för sin fond ELF2 förvärvat en logistikfastighet i Örebro om 18 000 kvm.

Fastigheten uppfördes 2016 av NCC och hyrs via ett långt hyresavtal i sin helhet av hyresgästen Pac, som använder fastigheten till lager, butik, kontor och showroom.

Bärgningsbilen 11 ligger i det nyutvecklade industriområdet Berglunda, söder om Örebro. Berglundaområdet ligger i närheten av både E18 och E20 och är ett stort och centralt transport centrum mellan Stockholm, Göteborg och Oslo.

Wilfast ansvarar för ekonomisk och teknisk förvaltning.

 

 Pac Örebro

 

 

   

 

blue-line