logo wilfast

Förvärv av Rustas centrallager

Under hösten 2017 förvärvade ett investeringskonsortium lett av NRP Rustas jättelager i Norrköping. Rustalagret är en av de största logistikfastigheterna i Norden. Wilfast har tillsammans med NRP genomfört transaktionen. Wilfast medverkar även som investerare i projektet.

Logistikfastigheten är idag ca 71 000 kvm och uppförd 2015. Fastigheten ligger norr om Norrköping med direkt anslutning till motorvägen E4 och E22. Fastigheten innefattar även automatiserat höglager på ca 8 500 kvm med 32,4 meters takhöjd med den senaste teknologin från Swisslog. Under 2017 påbörjades den andra etappen av byggnationen. Vid färdigställandet hösten 2018 kommer den totala fastighetsarean vara ca 117 000 kvm.

Hela projektet totalförvaltas av Wilfast.

 

Rusta Rusta2

blue-line