logo wilfast

Förvärv av fastighet i Kungsbacka

 

Wilfast och Ness, Risan & Partners har tillsammans med ett investeringskonsortium förvärvat logistikfastigheten Hede 3:122 om totalt ca 45 000 kvm för ca 500 miljoner kronor. Den största hyresgästen är Santa Maria, som tecknat ett långt hyresavtal. Under 2016 har fastigheten utvecklats och genomgått en omfattande om- och tillbyggnation på totalt 29 000 kvm.

Fastigheten tillträddes under december 2016 och säljare är Fastlogik AB. Wilfast kommer att ta hand om den ekonomiska och tekniska förvaltningen och även medverka som investerare i projektet.

 Santa Maria2 2017

blue-line