Wilfast tar egenkontrollen en nivå högre!

Wilfast har beslutat sig för att använda Fastighetsägarnas kvalitetssystem för egenkontroll.

Med denna webbaserade produkt skapar vi ännu bättre rutiner för att upptäcka fel och brister i en fastighet i ett tidigt skede, innan skada uppstått och tillgodoser ännu effektivare myndigheternas krav på dokumentation och kunskap.

Skriv ut