Förvärv av 4 stycken logistikfastigheter i Danmark

 Wilfast Förvaltning AB  och Ness, Risan & Partners AS har tillsammans med ett investeringskonsortium  förvärvat 4 stycken logistikfastigheter i Danmark.

Samtliga fastigheter är  uppförda under 2000 – talet. Lokalytan är ca 74 000 m2 och investeringen uppgår  till DKK ca 350 miljoner. Prime Cargo AS har tecknat 15 åriga hyresavtal för  samtliga 4 fastigheter. Wilfast Förvaltning deltar även som investerare.

Wilfast Förvaltning AB  och Ness, Risan och Partners AS har tillsammans med ett flertal olika  investeringskonsortier genomfört fastighetstransaktioner om total ca 5,5  miljarder i Sverige, Danmark och Finland.

Efter genomfört förvärv  uppgår Wilfast Förvaltning ABs förvaltningsvolym till ca 670 000 m2 med ett  underliggande fastighetsvärde om ca 4,3 miljarder.

Skriv ut