Invigning av Mosshaga dagliga verksamhet i Nässjö

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ger personer som inte arbetar eller utbildar sig rätt till daglig verksamhet. Dagliga verksamheten ska anpassas till de berörda personernas funktionsnedsättningar. Under 2012/2013 fattade Nässjö kommun ett beslut om att 14 platser där daglig verksamhet för personer med funktionshinder bedrivs skall samordnas till fyra gemensamma enheter. Nässjö kommun valde Wilfasts kontorsfastighet på Industrigatan till en sådan enhet.

Lokalerna byggdes om och anpassades för Hyresgästen. Tack vare lyhörda arkiteker, duktiga entreprenörer samt en god kommunikation mellan fastighetsägaren och hyresgästen har man nått önskat resultat. Ombyggnaden omfattade bland annat nya entréer, nya kök, nya toaletter/duschutrymmen, nya rumsbildningar samt markarbeten utanför fastigheten. I Fastigheten hittar man bland annat sinnesträningsrum på olika teman, så som musik, färg, form, ljus/mörker med mera samt en liten gympasal. Allt är inrett i markplan och med bra ytor till kontor och samlingsrum.

Tisdagen den 18 juni invigdes "Mosshaga dagliga verksamhet" och lokalen visades upp för ca. 100 nyfikna gäster. Hyresgästen hyr 1 420 kvm med en kontraktstid på 15 år.

130821-Nässjö Mosshaga 1

130821-Nässjö Mosshaga 2

130821-Nässjö Mosshga 3

 

Skriv ut