Wilfast Förvaltning AB aktiva på fastighetsmarknaden!

Wilfast Förvaltning AB och Ness Risan och Partners AS har i månadsskiftet oktober/november genomfört 2 stora fastighetstransaktioner.Till Klövern har avyttrats 4 logistikfastigheter belägna i Kalmar, Halmstad, Örebro och Västerås. Köpeskillingen uppgick till ca 270 Mkr.

Samtidigt har Ellos fastighet i Borås förvärvats för drygt 550 Mkr, lokalytan uppgår till ca 95 000 m2. Ett mycket långsiktigt hyresavtal har upprättats med Ellos i anslutning till förvärvet. Investerarna är dels NRPs fastighetsfond, NRP Eiendom, samt norska investerare. Wilfast deltar också som investerare i Ellos fastigheten.

I dagarna har Wilfast Förvaltning AB även hyrt ut drygt 16 000 m2 i en helt vakant fastighet i Falköping (se bild) på ett långsiktigt hyresavtal. Därmed är hela fastigheten uthyrd.

Wilfast agerar som Asset Manager och Investment Partner på den Nordiska fastighetsmarknaden. Vi förvaltar för närvarande fastigheter i Sverige, Danmark samt en fastighet i Finland. I dagsläget förvaltar vi ca 650 000 m2 lokalyta med ett underliggande fastighetsvärde om ca 4,5 miljarder. I flertalet av fastigheterna är Wilfast med som investerare.

Skriv ut