Förvärv av logistikfastighet i Halmstad!

Wilfast Förvaltning AB och Ness, Risan & Partners AS har tillsammans med ett investeringskonsortium genomfört ett förvärv av en logistikfastighet i Halmstad. Fastigheten tillträddes den 23 december 2013 och Wilfast deltar som investerare i projektet. Den moderna fastigheten uppfördes under 2013. Ett mycket långsiktigt hyresavtal har upprättats med TATA Steel i anslutning till förvärvet. Den totala lokalytan uppgår till ca 15 000 kvm.

Från Halmstad producerar och säljer TATA Steel byggkomponenter och bygglösningar i metall till byggsektorn i Sverige, Danmark och Norge. TATA Steel är en av världens största leverantörer av stål till byggbranschen, samt lanserar unika sandwichpaneler för tak och fasader.

Wilfast Halmstad AB-20140220

 

Skriv ut